Menyknapp

Framtid

Arbetsmarknaden ser ljust på framtiden och efterfrågar den kompetens som utbildningen ger.

Vi ser att det startar flera mikrofabriker och att det behovet ökar kraftigt. Efterfrågan på skräddare som både syr nytt eller ändrar och lagar ökar också.
Vi har hela kultursegmentet med teater, film, olika scenshower och produktioner. Några exempel som våra studerande varit delaktiga i är Let’s Dance, Melodifestivalen, Diggiloo, galor och internationella artister.
Textil, mode och kläder räknas som en av Sveriges största exportindustrier och vi har många kända klädmärken på den svenska marknaden.

Kompetensen är efterfrågad i branschen - en skicklig skräddare är alltid eftertraktad!

Jobb efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som skräddare, ändringsskräddare, direktris, sömmerska, tillskärare, mönsterkonstruktör, kostymmästare med mera.

Genom utbildningens breda kontaktnät, med företag nationellt och internationellt, ges de studerande stora möjligheter till gedigen inblick och kontakt i olika verksamhetsområden under utbildningen.

Enligt Cecilia Tall, tidigare Generaldirektör på TEKO, kommer behovet av utbildad arbetskraft vara stort kommande år. Delvis har branschen stora pensionsavgångar för främst sömmerskor på bortåt 1000 vakanser de närmsta fem åren. Dessutom har det rådande läget med både pandemi och krig gjort att fler vill flytta produktion till Sverige vilket medför större behov än tidigare prognosticerat. Det nya världsläget gör att mer produktion kommer att förläggas lokalt. Kostnadsläget för produktion och transporter utanför Europa ökar och dessutom kommer nya krav på insyn i leverantörskedjorna. Fler företag vill lägga produktion i närområdet till kunden och ha en högre transparens än idag.

Studerande Nordiska Skräddarskolan

Publicerad:

Publicerad: