Menyknapp

Vad är YH

Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform. Alla utbildningar är framtagna i nära samverkan med privata och offentliga företag och verksamheter för att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet.

Företagen och organisationerna är aktiva i planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda LIA-praktik för de studerande.

I Uddevalla har vi lång erfarenhet av att ta fram och genomföra YH-utbildningar inom olika yrkesområden.

Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov

Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform. Alla utbildningar är framtagna i nära samverkan med privata och offentliga företag och verksamheter för att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet. Företagen och organisationerna är aktiva i planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda LIA-praktik för de studerande.

I Uddevalla har vi lång erfarenhet av att ta fram och genomföra YH-utbildningar inom olika yrkesområden.

9 av 10 får jobb inom ett år

Utbildningarna är mellan 1-3 år långa, innehåller LIA-praktik ute på ett företag och ger stora chanser till jobb. De flesta YH-utbildningarna är kostnadsfria och alla berättigar till studiestöd från CSN.

LIA – en stor och viktig del av en YH-utbildning

Minst en fjärdedel av alla yrkeshögskoleutbildningar består av praktik, så kallat Lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Genom att omsätta sina teoretiska kunskaper på prov i verkligheten får de studerande arbetslivserfarenhet redan under studietiden. LIA-perioden ett bra tillfälle att knyta kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen. På LIA-platsen utbildas du i skarpt läge och får chansen att ta dina teoretiska kunskaper från utbildningen till nästa nivå.

Publicerad: