Menyknapp

Pedagogiskt stöd

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Alla studerande ska ha lika möjligheter att klara sina studier.​

Särskilt pedagogiskt stöd

Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. Det kan handla om:​

 • Anteckningsstöd​
 • Inläsning av litteratur​
 • Olika hjälpmedel, exempelvis talsyntes​
 • Teckenspråkstolkning​
 • Mentorstöd eller stöd av medstuderande​
 • Anpassad examination (extra tid under eller muntligt istället för skriftligt prov)​

Om du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva stöd i dina studier, ta kontakt med utbildningledaren så tidigt som möjligt så att vi tillsammans kan planera för vilka insatser som kan behövas.​

YH-myndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida kan du läsa mer om vad särskilt pedagogiskt stöd innebär.​

Specialpedagog

​På Uddevalla Vuxenutbildning finns en specialpedagog som kan stötta och hjälpa dig med struktur i dina studier. Om du har behov av stöd i dina studier tar du upp det med din utbildningsledare som kan koppla in specialpedagog vid behov. ​

Ni tittar tillsammans på​

 • Vilken inlärningsstil har du?​
 • Vilken studieteknik passar dig?​
 • Kan du planera din tid?​
 • Hur arbetar du med din motivation?​
 • Stöd och hjälp att anpassa dina studier​
 • Hjälpmedel och anpassningar när du studera.​

Publicerad:

Publicerad: