Menyknapp

FAQ - Frågor och svar

Här kan du hitta svar på vanliga frågor om hur det är att studera på Uddevalla Vuxenutbildning.

Frågor och svar

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Här hittar du schema

 • Du är folkbokförd i Uddevalla kommun
  Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Uddevalla genom den.
 • Du har slutfört ett nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas gymnasieexamen eller studiebevis) eller om du påbörjar dina studier under 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
 • För studier på Sfi ska du ha fyllt 16 år
 • För en yrkeshögskoleutbildning är det INGET krav på att vara folkbokförd i Uddevalla kommun

Du som är intresserad av att studera i en annan kommun eller hos en annan utbildningsanordnare måste ansöka hos din hemkommun dvs den kommun där du är folkbokförd. Du som är folkbokförd i Uddevalla kommun måste skicka din ansökan till:

Uddevalla Vuxenutbildning
451 81 Uddevalla


eller via mail till: vuxenutbildningen@uddevalla.se

Din ansökan skall innehålla ett personligt brev/följebrev där du beskriver:

 1. Varför du vill läsa just den utbildningen
 2. Din utbildningsbakgrund/tidigare studier
 3. Målet med dina studier
 4. Dina arbetslivserfarenheter


Du måste också skicka med dina betyg. En ansökan som inte är komplett kan inte hanteras.
Du har rätt att läsa på grundläggande nivå i annan kommun om du uppfyller villkor för detta.
Du har inte rätt att läsa på gymnasial nivå i annan kommun men kan i vissa fall ändå få det beviljat av din hemkommun.

Verksamhetschefen fattar beslut och du får beslutet hemskickat. Beslutet innebär INTE per automatik att du därmed är antagen till utbildningen. Det beslutet fattas av den aktuelle utbildningsanordnaren.

Utbildningar inom Högskola/ Universitet, Yrkeshögskola och Folkhögskola har du rätt att ansöka till oavsett var du är folkbokförd.

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat i samband med din ansökan och finns reglerad i SFS 2011:1108 (Förordning om kommunal vuxenutbildning)

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

1. Önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan

2. Behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering.

3. Behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval.

På Uddevalla Vuxenutbildningen innebär kontinuerlig antagning att du har möjlighet att starta din utbildning eller kurs på andra tider än de som är angivna för respektive utbildning. Det gäller under förutsättning att det finns plats i utbildningen eller kursen för dig som söker in på komvux.

Det innebär att din kurs/utbildning har en individuell sluttid, anpassad efter dina behov och önskemål.

För vissa utbildningar till exempel vård och omsorg finns fasta starter, då utbildningen är beroende av praktikplatser inom vården. För dig som har erfarenhet av vård eller arbetar inom vård och omsorg, finns det möjlighet att studera inom ramen för validering/distans.

Utbildning hela året

De flesta kurser finns under huvuddelen av året. I utbudet kan det finnas vissa undantag.
Här hittar du all information om kurs- och utbildningstider.

Har du önskemål om att studera på andra tider eller med annat upplägg än det på hemsidan angivna, råder vid dig att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Antagningsbesked för de allmänna kurserna och yrkesutbildningarna kommer att skickas ut under vecka 25.

 

Ja det får du, om du inte har något betyg i kursen eller om du har ett F. Du får inte läsa om en kurs för att få ett högre betyg om du redan har E eller högre. Är du inte nöjd med ditt betyg har du alltid möjlighet att göra en prövning på hela kursen.

All utbildning är kostnadsfri, men du betalar själv dina böcker och ev. övrigt materiel.

Undervisningsmaterial:

En avgift för undervisningsmaterial kommer dock att tas ut.
Barn och utbildningsnämnden i Uddevalla har beslutat att en avgift på 100 kronor per halvår skall betalas av den studerande.
Erlagd avgift återbetalas ej.