Menyknapp

Olycksfall och försäkring

Uddevalla kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever som är inskrivna inom skola i kommunen.

Försäkringen är en heltidsförsäkring och gäller dygnet runt. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål och anmält skadan. Anmäl så snart som möjligt på grund av preskriptionstiden.

Olycksfall Uddevalla Vuxenutbildning

Publicerad:

Publicerad: