Menyknapp

Grundläggande kurser

Kurserna inom grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Den ger en bred allmän kunskap för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Kurserna är till för dig:

 • Som är över 20 år
 • Inte gått i skolan på länge
 • Inte har grundskolekompetens eller motsvarande
 • Behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan. Delas ut av lärare i samband med första lektionen.

Kursens syfte är att ge dig som studerande kunskaper i engelska motsvarande grundskolans årskurs 9.
Förmågan att prata, skriva och kommunicera kommer att tränas under hela tiden och svårighetsgraden ökas successivt.

Nivåbedömning

Alla elever kommer att få kallelse till nivåbedömning.
Nivåbedömningen sker på skolan. Du träffar då engelsklärare och får lyssna, läsa, skriva och prata på engelska. Detta görs för att du direkt ska hamna på rätt kurs. Att söka och börja på fel kurs kan göra att du missar studietid, CSN samt riskerar att få IG.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i engelska motsvarande grundskolans årskurs 9. Förmågan att prata, skriva och kommunicera kommer att tränas under hela tiden och svårighetsgraden ökas successivt.
Vi arbetar med en lärobok men kompletterar med till exempel lättlästa romaner, musik och hemsidor på internet. Du kommer att använda engelska aktivt i gruppdiskussioner om vardagliga ämnen och dessutom få kunskap om olika kulturer i den engelskspråkiga världen.

Länk till Skolverkets kursplan och kunskapskrav. Länk till annan webbplats.

Betyg

Betyg sätts efter varje delkurs. Godkänt betyg i delkurs 4 motsvarar åk 9 i svensk grundskola.

Matematik på grundläggande nivå tillhör ett av kärnämnena i Svenska grundskolan. Kursen ger grundläggande kunskaper inom matematik. Efter godkänd kurs finns förutsättningar för att läsa vidare på gymnasial nivå eller bli behörig till en yrkesutbildning.

Kursinnehåll

Kursen motsvarar grundskolans matematik och har till uppgift att utveckla matematiska kunskaper och färdigheter som behövs i vardagslivet och inför eventuella gymnasiestudier. I kursen finns delmoment som de fyra räknesätten, bråkräkning, procent, statistik och sannolikhet, beräkna areor och volymer på enkla geometriska figurer, samt ekvationer och funktioner.
Kursen syftar till att ge grundskolekompetens i matematik.

Länk till Skolverkets kursplan och kunskapskrav. Länk till annan webbplats.

Betyg

Betyg sätts efter varje delkurs. Godkänt betyg i delkurs 4 motsvarar åk 9 i svensk grundskola.

Du tränar på att formulera dig både muntligt och skriftligt. Du läser och skriver olika texter, exempelvis, berättelser, beskrivningar, referat, recensioner. I samband med detta tränar du språkregler och rättstavning.

Kursinnehåll

Undervisningen sker i grupp och med individuell handledning.

Kursens syfte är att utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva. Kursen innehåller dessutom ordkunskap och grammatik. Du kommer under kursen att få läsa och skriva olika typer av texter och samtidigt färdigheterna, skriva, läsa och tala och samtidigt utveckla din språkriktighet och grammatik.

Länk till Skolverkets kursplan och kunskapskrav. Länk till annan webbplats.

Förkunskaper

Svenska som modersmål.

Betyg

Godkänt betyg i hela kursen motsvarar åk 9 i Svensk grundskola.

Du tränar på att formulera dig både muntligt och skriftligt. Du läser och skriver olika texter, exempelvis, berättelser, beskrivningar, referat, recensioner. I samband med detta tränar du språkregler och rättstavning.

Kursinnehåll

Undervisningen sker i grupp och med individuell handledning.

Kursens syfte är att utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva. Kursen innehåller dessutom ordkunskap och grammatik. Du kommer under kursen att få läsa och skriva olika typer av texter och samtidigt färdigheterna, skriva, läsa och tala och samtidigt utveckla din språkriktighet och grammatik.

Länk till Skolverkets kursplan och kunskapskrav. Länk till annan webbplats.

Förkunskaper

Svenska som modersmål.

Betyg

Godkänt betyg i hela kursen motsvarar åk 9 i Svensk grundskola.

Du läser kursen på eftermiddag- och kvällstid.

Svenska som andraspråk halvfart är en grundkurs på 50 %. Kursen vänder sig till som inte har Svenska som modersmål.

Kursinnehåll

Denna kurs motsvarar Svenska grundläggande vuxenutbildning och vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Kursens syfte är att du skall vidareutveckla din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Kursen är också en förberedelse för svenska som andra språk 1 (SVA 1).

Språkriktigheten tränas och ordförrådet utökas dels genom de muntliga och skriftliga momenten, dels genom grammatikövningar.
Uttals- och samtalsövningar ingår.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs. Intyg kan utfärdas om betyg inte kan sättas.

Enligt Vuxenutbildningens förordning kan vi även anordna följande kurser vid intresse:

 • Biologi
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap

Ansökan

I webbansökan ser du startdatum på kurserna som är öppna för ansökan.

Studie- och yrkesvägledning

Telefontider
Måndag: 10:00-12:00
Tisdag: 10:00-12:00
Torsdag: 10:00-12:00

Semesterstängt 4/7- 5/8. Telefontiden öppnar åter 6/8.

Telefon: 0522-69 61 90
E-post: syv-vux@uddevalla.se

Kontakt

Letar du efter kontaktuppgifter till en lärare? Här kan du söka på namn eller ämne och hitta kontaktuppgifter:

Publicerad:

Publicerad: