Menyknapp

Studieekonomi

All kommunal vuxenutbildning är gratis. Men även om utbildningen i sig är kostnadsfri får du själv betala för läroböcker och annat studiematerial. Resor till och från skola eller arbetsplats förlagt lärande (APL) betalar du också själv. Därför kan du som studerar söka studiemedel och i vissa fall studiestartsstöd.

Hur söker jag studiemedel?

Du söker studiemedel via CSN och om du har frågor om din ansökan kan du ringa CSN på 0771-276 000. Längre ner på sidan finns en film om hur du gör när du ansöker om studiemedel.

Har du fått ett antagningsbesked?

På ditt antagningsbesked finns tre viktiga uppgifter som behövs när du söker studiestöd:
• grundläggande kurser eller gymnasiekurser
• studietid
• omfattning (antal poäng du ska läsa)

Behöver du hjälp?
För dig som har sökt en kurs eller utbildning finns Studie- och yrkesvägledarna på Uddevalla vuxenutbildning tillgängliga för stöd vid ansökan om studiemedel och studiestartstöd (omställningsstudiestödet ansöker du om själv).

Adress: Kaserngården 1b, våning 1.

Du behöver inte anmäla dig.

Datum

Tid

Sal

Tisdag 25 juni13:00-14:00114
Onsdag 26 juni13:00-14:00114

Tisdag 2 juli

13:00-14:00

114

Onsdag 14 augusti

14:00-15:00

114

Torsdag 22 augusti

13:00-14:00

114

Torsdag 29 augusti

13:00-14:00

114

Det finns olika typer av ekonomiskt stöd:

Studiemedel från CSN

Du som läser på komvux kan finansiera dina studier med studiemedel från CSN. Studiemedlet är skattefritt och pensionsgrundande. Studiemedel består av två delar - ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka. För att få studiemedel måste du själv ansöka om stöd hos CSN.
Läs mer på www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel Länk till annan webbplats.

Studiehjälp

Du som skall studera på vuxenutbildningen på grund eller gymnasienivå kan få studiehjälp till och med första halvåret du fyller 20 år. Studiehjälp kan man enbart få om man studerar på heltid.
Läs mer på https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/bidrag-for-gymnasiestudier-i-sverige.html Länk till annan webbplats.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb. Läs mer på www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod Länk till annan webbplats.

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestöd kan du få för att vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till något helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid.
Läs mer på www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du om studiemedel:

Studiestartsstöd – för dig som är arbetslös

Financial aid - video in english

Are you ready to attend college or career school, but need financial aid to help fund your education?

Check out the video about student grants and loans for studies in Sweden.

Relaterade länkar

Omställningsstudiestöd

Publicerad:

Publicerad: